Topsøe, Vilhelm I LÆ

I LÆ

Affattelsestid: I sin oprindelige Skikkelse stammer Novellen fra Sommeren 1876 (en Renskrift - Collin Nr. 965-6 er dateret 4/6 - 17/6 76). Den indeholdt da - foruden en senere forkastet Indledning, der minder om Jernbanekapitlerne i »Nutidsbilleder« - kun selve Postmesterfrøkenens Fødselsdag og lldebrandshistorien [indtil nærværende Udgaves S. 181, L. 33]; derefter fulgte en ganske kort, rent idyllisk Slutning. Først ved en senere Omarbejdelse, for hvilken det nøjagtige Tidspunkt ikke kendes, kommer Novellens nuværende anden Del og dermed dens Grundidé, dens »Nemesistanke«, til. Samtidig ændres Titlen - sikkert under Indflydelse af Fællestitlen »Fra Studiebogen« - fra »I Læ« til »Stilleben«. - Udkom i »Fra Studiebogen« [Sml. Anm. til »Daphne«] 1.-3. Opl. S. 115-220; genoptrykt i »Samlede Fortællinger« II, S. 407-502 (1891).

Side 150 L. 25:

men han var bleven - B: han var imidlertid bleven.

Side 151 L. 15:

særligt - B: udpræget.

Side 156 L. 5:

omklædes - Saaledes Saml. Fort.; A: omklæder. - L. 9: hende - Udgaar i B. Side 158 L. 3: men - B: og.

Side 159 L. 18:

hende selv - B: hun selv. - L. 27: med den Følelse - B med en Følelse af.

Side 165 L. 23:

en Flaske Portyin - B og Ms.: en Flaske lokal Portvin.

Side 168 L. 31:

brændes derinde - B: brændes inde.

Side 174 L. 20 (og Side 178 L. 14):

Hr. Oluf - Saaledes B; A: Hr. Pefer (dette var Heltens Navn i den oprindelige Novelle).

Side 176 L. 33:

sagde han - Udgaar i B.

Side 180 L. 2:

og saa .- Udgaar i B.

Side 185 L. 7:

faa i en eller anden lille Sag en Haandsrækning - B: faa en Haandsrækning i o. s. v.

Side 188 L. 38:

efter at hån havde aflagt - B: efter at have aflagt.

Side 190 L. 9:

bortvendt Ansigt - Saaledes B, Ordene mangler i A. Sætterfejl?

Side 191 L. 33:

Den første Del - Saaledes B; A: Den første Ret. Skrivefejl?

Side 194 L. 21:

yderlig - B: yderligere.

Side 201 L. 31-32:

Piquet - Saaledes B; Rettelse for Originalens Tarok, paa hvilket Spil Bemærkningen, at det »kræver kun to Personer«, ikke passer (det fordrer tre).

Side 205 L. 6-7:

Forbindelsen mellem dem - A og B har: mellem denne, Saml. Fort. med denne.