Topsøe, Vilhelm FRA TILHØRERPLADSEN

FRA TILHØRERPLADSEN

Side 387-396.

LIEBE OG KRABBE. - Dagbladet 1877, Nr. 8 og 9 (10/1-11/1 77), »Fra Tilhørerpladsen« III: »De to Formænd.« Væsentlig uændret.

Side 387 L. 11:

kan det knibe med Plads - Dagbl. tilføjer: (videEngland.) - L. 13: Medlemmerne kunne nok faa Plads, men heller ikke mere. - Dagbl. tilføjer: (som paa Bænkene i Palais Bourbon).

Side 393 L. 37:

den yngre pessimistiske Venstreretning - Dagbl.: den yngre, særlig af Morgenbladet repræsenterede V.

Side 397-402.

GREV FRIJS. - Dagbladet 1877, Nr. 115 (17/5 77), »Fra Tilhørerpladsen« XIII. Væsentlig uforandret.

Side 403-409.

FONNESBECH. - Dagbladet 1877, Nr. 259 (3/11 77), »Fra Tilhørerpladsen« XVI. Væsentlig uforandret.

Side 410-417.

ESTRUP. - Enkelte Partier stammer fra Dagbladet 1877, Nr. 82 (7/4 77), »Fra Tilhørerpladsen« XII: »Den 31. Marts og den 4. April«, saaledes S. 412 L. 6-413 L. 3, S. 414 L. 35-416 L. 5, Resten er nyt.

Side 418-425.

BALTHASAR CHRISTENSEN. - Dagbladet 1877, Nr. 285 (4/12 77), »Fra Tilhørerpladsen« XIX. Væsentlig uforandret.

Side 426-431.

BERG. - »Portrættets« første Halvdel (indtil Side 429 L. 13) svarer til Dagbladet 1877, Nr. 169 (21/7), »Gamle og nye Konstitutionelle« IV, dog noget forkortet og endel ændret, Resten er nyt; dog stammer visse Enkeltheder fra Slutningen (Side 427 430 L. 20 ff.) fra Dagbladet 1877, Nr. 307 (29/12 77), »Fra Tilhørerpladsen« XXI: »Berg ctr. Holstein Ledreborg.«

Side 432-437.

GREV HOLSTEIN LEDREBORG.- I »Portrættet« er indgaaet Enkeltheder (dog i ret ændret og mildnet Form) fra Dagbladet 1876, Nr. 305 (28/12 76), »Fra Tilhørerpladsen« I: »Hall ctr. Holstein Ledreborg« (saaledes S. 433 L. 25-29 og L. 35-S. 434 L. 3; S. 434 L. 11-18, 436 L. 2-17) og Dagbladet 1877, Nr. 307 (29/12 77), »Fra Tilhørerpladsen« XXI: »Berg ctr. Holstein Ledreborg« (saaledes S. 433 L. 30-35, S. 434 L. 37-435 L. 9, S. 435 L. 20-27), Resten er nyt.