Topsøe, Vilhelm NUTIDSBILLEDER

NUTIDSBILLEDER

Affattelsestid: se Anmærkning til Daphne S. 419. Udkom omkr. 25. November 1878: »Nutidsbilleder. Af Forf. til »Jason med det gyldne Skind.« - 2det Oplag kom 1884; Retskrivningen er moderniseret, og der er foretaget nogle faa Textrettelser, som sikkert ikke gaar tilbage til Forf. selv. Paa denne Text hviler Optrykket i »Samlede Fortællinger« III, S. 1-343 (1891), der yderligere indeholder et Par uvæsentlige Smaaændringer samt flere Steder en ny Periodedeling af Texten.

Side 205 L. 3:

sin sorte Lære og livlige Dødsbetragtninger - B: og sine livlige Dødsbetragtninger.

Side 231 L. 20:

Flemming, han en Søn af - B: han er Søn af; Sml. Fort.: han er en Søn af.

Side 254 L. 22:

karakterløst Vrøvl - B: karakterfast(!) Vrøvl.

Side 256 L. 16:

ganske morsomt - B: morsomt.

Side 259 L. 37:

tilføjede yderlig - B: tilføjede.

Side 263 L. 23:

A og B har: Henrik Holst; Fejlen rettet i Saml. Fort.

Side 298 L. 34:

endeløse - B: endelige.

Side 317 L. 19:

den havde hun ... gjemt - Saaledes B; A: det havde hun o.s.v. - L. 33: et efter et - Saaledes B; A: en efter en.

Side 358 L. 7:

Forberedelser - Samtlige tidligere Udgaver har ved en Trykfejl: Forbindelser.

Side 370 L. 22:

ikke var af disse Grever - B: ikke var En af disse Grever.

Side 384 L. 20:

faa at gjøre - B: faa og gjøre.

Side 402 L. 18:

Vinteren - B: om Vinteren(!).

Side 404 L. 7:

tyde den den højeste Visdom. - B: tyde den højeste Visdom.