Topsøe, Vilhelm Uddrag fra I SOLSKIN

Til alt Held stak imidlertid Kancelliraadinden Hovedet og en med en Slev venskabeligt vinkende Haand ind ad den anden Dør.