Topsøe, Vilhelm Uddrag fra DAPHNE (1879)

De tyggende Køer i det vaade Græs saae stivt paa ham, naar han gik forbi; men ellers havde han ingen Tilhørere, som kunde forstyrre ham.