Topsøe, Vilhelm Uddrag fra DAPHNE (1879)

Jeg har flere Gange tænkt paa at spørge Dig derom og egentlig havt det i Kommission.«