Topsøe, Vilhelm Uddrag fra DAPHNE (1879)

Paula saae paa ham og blev rød, mest maaske fordi hun et Øjeblik var bange for, at han var saa hovmodig, at han ikke kunde taale at have Uret imod hende.