Topsøe, Vilhelm Uddrag fra DAPHNE (1879)

Stephan var virkelig glad og lykkelig, da de den stille Aften gik hjem. Sandberg fulgte ham. De tav Begge, Sandberg gik og fløjtede.