Topsøe, Vilhelm Uddrag fra DAPHNE (1879)

»I ere blevne forlovede? Hvornaar? laften?«