Topsøe, Vilhelm Uddrag fra DAPHNE (1879)

»Ja det har Du sgu Ret i. Og dog bliver jeg lykkeligere og lykkeligere, saa jeg veed saamænd ikke, hvor det vil ende.«