Topsøe, Vilhelm Uddrag fra DAPHNE (1879)

»Ikke sandt,« sagde han, »naar man hører det, saa veed man, at der er et bedre Drømmenes Land, hvortil man kan flygte.«