Topsøe, Vilhelm Uddrag fra DAPHNE (1879)

»Det gaar jo ofte saaledes, med Musik f. Ex., den forstaar man ikke heller altid, og dog holder man af at høre den.«