Topsøe, Vilhelm Uddrag fra DAPHNE (1879)

»Det veed jeg ikke det Mindste om, De maa have taget rent fejl.«