Topsøe, Vilhelm Uddrag fra DAPHNE (1879)

Lykkelige Timer! Hvor Sjælen var fyldt med Velklang i Forventning om en straalende Lykke, ikke til at naa og dog sikker.