Topsøe, Vilhelm Uddrag fra DAPHNE (1879)

De tog en Baad og roede ud paa Søen. Det var sildig Eftermiddag.