Topsøe, Vilhelm Uddrag fra DAPHNE (1879)

Han havde lagt Aarerne, og idet han tog hendes Haand, sagde han: »De veed, at jeg elsker Dem, men lad mig sige Dem det her.«