Topsøe, Vilhelm Uddrag fra DAPHNE (1879)

Saa sad de Haand i Haand tavse en Stund som den skjønne Scenes Midtpunkt; Farverne i Landskabets Kongedragt vexlede bestandig.