Topsøe, Vilhelm Uddrag fra DAPHNE (1879)

»Ja, Du kan være ganske rolig, for han løb saamænd igjen, før jeg selv kunde faa set paa ham.«