Topsøe, Vilhelm Uddrag fra I SEPTEMBER

Vi lo, vi vidste jo, det var Spøg. Jeg svarede: »Trediveaarige Nymfer! Det var ogsaa Noget at belure.«