Topsøe, Vilhelm Uddrag fra I SEPTEMBER

Mit Brev beror paa Misforstaaelse, rejser ikke til Falster.