Topsøe, Vilhelm Uddrag fra ANDRÆ

Tiden er nu af Led. - O hvilken Nød,
At jeg just til at rette den blev fød!
Kom, mine Venner, lad os sammen gaa!