Topsøe, Vilhelm Uddrag fra GREV HOLSTEIN LEDREBORG

Det er en stærkt bugtet Vej, der ligger imellem det Standpunkt, Grev Holstein Ledreborg indtog som den, der aflagde det bekjendte højtidelige Løfte om at ville være Venstres bestemte Modstander, saa længe det kæmpede for Parlamentarismen - det Standpunkt, han indtog som en af det samme Partis yderstgaaende og mest forbittrede Ledere, og - det Standpunkt, han har indtaget som Moderat, ja som en af de Moderates Førere.