Topsøe, Vilhelm Uddrag fra GREV HOLSTEIN LEDREBORG

Naar man erindrer, i hvor faa Aar dette er foregaaet, maa man indrømme, at det næsten er mere end behændig gjort, at have passeret saa stærke Kurver uden at være bleven ødelagt.