Topsøe, Vilhelm Uddrag fra GREV HOLSTEIN LEDREBORG

Grev Holstein Ledreborg er sikkert en meget sammensat Natur, og det er ikke nemt at besvare sig selv det Spørgsmaal, hvorfor han egentlig blev Politiker.