Topsøe, Vilhelm Uddrag fra GREV HOLSTEIN LEDREBORG

Han har derfor heller aldrig for Alvor gjort Indtryk af at have nogen bestemt Sag, som han vilde gjøre det til sin Opgave at gjennemføre eller kæmpe for.