Topsøe, Vilhelm Uddrag fra GREV HOLSTEIN LEDREBORG

Detailler og Enkeltheder ere ikke Noget for ham. Han er ikke nogen flittig Natur, ja lader maaske endog Dovenskaben begrænse sin personlige Ærgjerrighed temmelig stærkt eller 435 har den Form af Ærgjerrighed, som bestaar i at være plus amoureux de l'influence que de pouvoir.