Topsøe, Vilhelm Uddrag fra GREV HOLSTEIN LEDREBORG

At ligge paa sin Sofa og styrte eller indsætte Ministerier, det var maaske Noget, som vilde tiltale ham mere end selv at være Minister.