Topsøe, Vilhelm Uddrag fra GREV HOLSTEIN LEDREBORG

Meget i Holsteins Karakter kan sættes under Diskussion, men Evner kan man ikke fradisputere ham. Er der Folk, som blive til Noget mere i Kraft af deres Karakter end af deres Evner, saa hører han derimod til dem, hos hvem Evnerne, Begaveisen have Overvægten.