Topsøe, Vilhelm Uddrag fra GREV HOLSTEIN LEDREBORG

Han har forskjellige Stilarter i sin Magt, men det Persifflerende, det Kritiserende, det Ironiserende ligger bedst for ham; det Varme, det Pathetiske derimod slet ikke.