Topsøe, Vilhelm Uddrag fra GREV HOLSTEIN LEDREBORG

Men han lever altfor meget i Øjeblikket, og netop paa Grund af sin frodige Lethed som Taler kommer han let til at sige Mere, end han vil staa ved bagefter, eller ialfald Noget, som kan genere ham senere. Ganske vist har han en overordentlig Lethed til saa at omfortolke sine Ord og faa dem til at parre sig ogsaa nogenlunde da, men Rigsdagstidendens stenografiske Gjengivelser gjøre ham til en farlig Fjende af sig selv, maaske den farligste.