Stuckenberg, Viggo Uddrag fra ASMADÆUS

Han vendte sig hurtigt og gik ind i Dagligstuen og trak Døren til efter sig og lyttede. Men alting sov omkring ham. Ind gennem det aabne Vindue strømmede Maaneskinnet og Jasminernes og Rosernes Duft. Ude og inde slumrede Sommernatten, og Nattergalen tav eller var fløjet.