Stuckenberg, Viggo Uddrag fra VEJBRED

Men paa Marmorgulvet lige foran Tronen staar en ung Mand og stirrer paa Prinsessen, der er skær og skøn og dejlig som et Daggry. Det er ham, der vandt hende, Prinsen, den modige, stærke, stolte. Hans Blik er ømt som en Sommernat, hans Mund kruset og frisk som Havets Smaabølger, og hans Ansigt lyser af mild Glæde.