Stuckenberg, Viggo Uddrag fra VEJBRED

- Ja - nu er Lykken din! siger han, og hans Stemme er som visne Blades Raslen i Blæst, og Guldkæderne om hans Hals klirrer svagt, som om han skælver, - og dit Mod er stærkt som dine Lemmer og din Tro som dit Blod. Og aldrig mere skal du jage Lykken mellem de graa Bjærge og over de vide Stepper, og aldrig mere skal du sove paa en dugget Tue og vaagne og tælle Himlens Stjerner over dit Hoved, og ingen Morgen skal høre din Sang i de ensomme Skove. Thi dit Ridt er endt, og Aarene vil gaa og gaa, og du vil sidde dér og Tiden være død om dig og det du vandt, død som en sluttet Sang.