Stuckenberg, Viggo Uddrag fra VEJBRED

Mange Aar var gaaede. Væk var Prinsessen og hele Landet fyldt af Jammer over det, hun maatte døje. Rygtet gik, som Rygtet plejer at gaa. Alle vidste Besked om Elendigheden, skønt de enkelte, der havde vovet sig til Dragens Hule, var kommet hurtigere ud end ind og aldrig havde set andet end Dragens rædsomt knyttede laadne Næve. Hver evige Dag stod det samme Avertissement i alle Landets Blade: "Den, som dræber Dragen, skal faa Prinsessen."