Stuckenberg, Viggo Uddrag fra VEJBRED

Men han rejste. Alle de andre, der var rejste før han, havde faaet ministeriel Understøttelse, men han fik ingen.