Stuckenberg, Viggo Uddrag fra VEJBRED

- Det ligger i et Æg, som bæres i en And, som svømmer i en Brønd . . .