Stuckenberg, Viggo Uddrag fra VEJBRED

Der staar et Taarn bygget i et Skovbryn, et gammelt, vejrbidt Taarn med Mos og Slyngplanter op over alle Glugger, med grønt Mos i Sprækker og i Karmens Kroge, og med vissen Kaprifolie hængende som et tørt, stridt Haar ned over Taarnets røde Sten; kun højt oppe mod Øst aabner sig et eneste Vinduesgab i de forvitrede Mure.