Stuckenberg, Viggo Uddrag fra VEJBRED

Men ude over Sletten er intet at se uden det vinterbrune Græs, som Sne, der er smeltet bort, har tynget fladt, og mellem Græsset enkelte Pytter Vand, som nær ved Taarnet spejler Vesthimlens Røde og længere borte er graa som Skyerne.