Stuckenberg, Viggo Uddrag fra VEJBRED

- Hvor Skyggen her er mild og kølig, Skyggen, siger Akbar og fører kærtegnende Haanden frem og tilbage gennem Luften foran sig, - kølig som hendes Haar.