Stuckenberg, Viggo Uddrag fra VEJBRED

MURABITEN.

Mit Haar er vissent, Søn, og mine Aar mange. Visdommen blomstrer sent. Tal, Ørkenen er om os.