Stuckenberg, Viggo Uddrag fra VEJBRED

AKBAR.

Mit Hus er tomt og mine Haver øde.