Stuckenberg, Viggo Uddrag fra VEJBRED

MURABITEN.

Allahs Visdom er som Stjernerne, der skinner i Natten, og hans Naade som Skyens Regn!