Stuckenberg, Viggo Uddrag fra VEJBRED

- I Ørkenens Sand vil jeg skjule mit Ansigt, siger Akbar. I Ørkenens Sand vil jeg skjule mit Ansigt, til min Aande standser, - - som hendes Læber brænder det hede Sand - - Men til dig, siger han og ser paa Murabiten, til dig vil Mændene fra Staden komme og spørge dig om mig, og du skal pege paa Ørkenen, som er uden Grænser, og din Mund skal tale Sorgens jamrende Vanvid!