Stuckenberg, Viggo Uddrag fra VEJBRED

Den lille Pige var saa klejn; hun fandt, at hvis Verden var saa stor, vilde den kvæle hende.