Stuckenberg, Viggo Uddrag fra VEJBRED

- Mit Barn, sagde den gamle Vorherre, - en Gang vil han vandre til din Grav og plante Roser paa den og græde, fordi han mistede dig, græde for dig alene og kalde paa din Kærlighed. Saadan er Mandens Lod!