Stuckenberg, Viggo Uddrag fra VEJBRED

Men den lille Pige tog Vorherres Haand.