Stuckenberg, Viggo Uddrag fra VEJBRED

Nede i Helvede sad Fanden og rullede med Øjnene. Han havde ingen Sjæle faaet i lange Tider.