Stuckenberg, Viggo Uddrag fra VEJBRED

Men oppe paa Jorden gik en Mand og stred for Ret og Skel iblandt Menneskene og for det, som var Sjæl og Sandhed. Ham begyndte Fanden at kredse om, først som et haanligt Fløjt, saa som et bredt Grin og til sidst som ingen ringere end Fanden selv.