Stuckenberg, Viggo Uddrag fra VEJBRED

Derover tog Fanden sin Død, saa de, der vil høre om ham, maa gaa til Legenderne.