Stuckenberg, Viggo Uddrag fra VEJBRED

- Jeg mindes intet, intet uden Dage, der fulgte Urets Viser Skiven rundt, Døgn efter Døgn den samme Skive rundt.